ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

แอร์บ้าน แนะนำ

แอร์บ้านมิตซูบิชิรุ่นMSY-KP09VF#5 9212 BTU.(HAPPY INVERTER 2019)

ห้องขนาด9-14ตร.ม.
ราคา : ราคาเครื่อง 10,900 B

แอร์บ้านมิตซูบิชิรุ่นMSY-KP 13VF#5 12624 BTU. (HAPPY INVERTER 2019)

ห้องขนาด15-20ตร.ม.
ราคา : ราคาเครื่อง 13,700 B

แอร์บ้านมิตซูบิชิรุ่นMSY-KP 15 VF#5 14330 BTU.(HAPPY INVERTER 2019)

ห้องขนาด20-25ตร.ม.
ราคา : ราคาเครื่อง 17,000 B

แอร์บ้านมิตซูบิชิรุ่นMSY-KP 18VF#5 17742 BTU. (HAPPY INVERTER 2019)

ห้องขนาด 20-30 ตร.ม.
ราคา : ราคาเครื่อง 21,200 B

แอร์บ้าน ขายดี

แอร์บ้าน CASPER รุ่น FEC-09 TL55 9300 BTU.( R32)

Fixed speed E-series R32 ห้องขนาด 9-15 ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 7,500 B

แอร์บ้าน CASPER รุ่น FEC-12 TL55 12500 BTU.( R32)

Fixed speed E-series R32 ห้องขนาด15-20ตร.ม.
ราคา : ราคาเครื่อง 8,500 B

แอร์บ้าน CASPER รุ่น FEC-18 TL55 18300 BTU.( R32)

Fixed speed E-series R32 ห้องขนาด20-30ตร.ม.
ราคา : ราคาเครื่อง 13,500 B

แอร์บ้าน CASPER รุ่น FEC-24 TL55 24902 BTU.( R32)

Fixed speed E-series R32 ห้องขนาด30-35ตร.ม.
ราคา : ราคาเครื่อง 18,000 B

แอร์บ้านCARRIER 42AAF/38AAF-010(R32)

สำหรับห้อง9-15ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 8,400 B

แอร์บ้านCARRIER 42AAF/38AAF-013(R32)

สำหรับห้อง15-20ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 9,400 B

แอร์บ้านCARRIER 42AAF/38AAF-018(R32)

สำหรับห้อง20-30ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 14,500 B

แอร์บ้านCARRIER 42AAF/38AAF-025(R32)

สำหรับห้อง30-35ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 20,000 B