ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

แอร์บ้าน แนะนำ

แอร์บ้าน MAVELL (Fix speed) MVF-09/MVC-09 (R32)

ห้องขนาด9-15ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 7,400 B

แอร์บ้าน MAVELL (Fix speed) MVF-12/MVC-12 (R32)

ห้องขนาด15-20ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 8,400 B

แอร์บ้าน MAVELL (Fix speed) MVF-18/MVC-18 (R32)

ห้องขนาด20-30ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 13,500 B

แอร์บ้าน MAVELL (Fix speed) MVF-25/MVC-25 (R32)

ห้องขนาด28-35ตรม.
ราคา : ราคาเครื่ิอง 17,000 B

แอร์บ้าน CASPER รุ่น FEC-09 TL55 9300 BTU.( R32)

Fixed speed E-series R32 ห้องขนาด 9-15 ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 7,500 B

แอร์บ้าน CASPER รุ่น FEC-12 TL55 12500 BTU.( R32)

Fixed speed E-series R32 ห้องขนาด15-20ตร.ม.
ราคา : ราคาเครื่อง 8,500 B

แอร์บ้าน CASPER รุ่น FEC-18 TL55 18300 BTU.( R32)

Fixed speed E-series R32 ห้องขนาด20-30ตร.ม.
ราคา : ราคาเครื่อง 13,500 B

แอร์บ้าน CASPER รุ่น FEC-24 TL55 24902 BTU.( R32)

Fixed speed E-series R32 ห้องขนาด30-35ตร.ม.
ราคา : ราคาเครื่อง 18,500 B

แอร์บ้าน ขายดี

แอร์บ้านมิตซูเฮฟวี่ดิวตี้ รุ่นSRK10 CVV-W1 9239 BTU.(R32)

ห้องขนาด 9-15 ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 10,300 B

แอร์บ้านมิตซูเฮฟวี่ดิวตี้ รุ่นSRK13 CVV-W1 11634 BTU. (R32)

ห้องขนาด12-18ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 12,300 B

แอร์บ้านมิตซูเฮฟวี่ดิวตี้ รุ่นSRK 15 CVV-W1 15000 BTU.(R32)

ห้องขนาด16-25ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 15,300 B

แอร์บ้านมิตซูเฮฟวี่ดิวตี้ รุ่นSRK18 CVV-W1 17305 BTU.(R32)

ห้องขนาด16-28ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 19,600 B

แอร์บ้าน GREE รุ่น GWC-09 YBK6NN 9503 BTU.( AMBER R32)

ขนาดห้อง 9-14ตร.ม. รับประกันอะไหล่ 5 ปีคอม 10 ปี
ราคา : ราคาเครื่อง 8,400 B

แอร์บ้านมิตซูเฮฟวี่ดิวตี้ รุ่นSRK24 CVV-W1 22559 BTU. (R32)

ห้องขนาด24-32ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 27,500 B

แอร์บ้าน GREE รุ่น GWC-12 YCK6NN 12056 BTU.(AMBER R32)

ห้องขนาด14-20ตรม. รับประกันอะไหล่ 5 ปีคอม 10 ปี
ราคา : ราคาเครื่อง 9,400 B

แอร์บ้าน GREE รุ่น GWC-18 YDK6NN 18474 BTU.(AMBER R32)

ขนาดห้อง20-30 ตรม. รับประกันอะไหล่ 5 ปีคอม 10 ปี
ราคา : ราคาเครื่อง 16,200 B

แอร์บ้าน GREE รุ่น GWC-24 QEK6DN 24053 BTU.(AMBER INVERTER R32)

ขนาดห้อง25-33 ตรม. รับประกันอะไหล่ 5 ปีคอม 10 ปี
ราคา : ราคาเครื่อง 21,500 B