ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

แอร์บ้านถูก Haier

ห้องขนาด 9-15 ตรม.
ราคา : เครื่อง 7,700 พร้อมติดตั้ง 10,200B
ห้องขนาด15-20ตร.ม.
ราคา : เครื่อง 8,700 พร้อมติดตั้ง 11,200B
ห้องขนาด20-30ตร.ม.
ราคา : เครื่อง 14,300 พร้อมติดตั้ง 17,300B
ห้องขนาด30-35ตร.ม.
ราคา : เครื่อง 17,500 พร้อมติดตั้ง 20,500B
ห้องขนาด 9-15 ตรม.
ราคา : เครื่อง 9,500 พร้อมติดตั้ง 11,900B
ห้องขนาด15-20ตร.ม.
ราคา : เครื่อง 10,500 พร้อมติดตั้ง 12,900B
ห้องขนาด20-30ตร.ม.
ราคา : เครื่อง 16,000 พร้อมติดตั้ง 19,000B
ห้องขนาด30-35ตร.ม.
ราคา : เครื่อง 21,000 พร้อมติดตั้ง 24,000B