ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

แอร์บ้านถูก CASPER

Fixed speed E-series R32 ห้องขนาด 9-15 ตรม.
ราคา : เครื่อง 8,000B
Fixed speed E-series R32 ห้องขนาด15-20ตร.ม.
ราคา : เครื่อง 9,000B
Fixed speed E-series R32 ห้องขนาด20-30ตร.ม.
ราคา : เครื่อง 13,500B
Fixed speed E-series R32 ห้องขนาด30-35ตร.ม.
ราคา : เครื่อง 16,500B
Smart Inverter I-series WIFI R32 ห้องขนาด 9-15 ตรม.
ราคา : เครื่อง 9,300B
Smart Inverter I-series WIFI R32 ห้องขนาด 15-20 ตรม.
ราคา : เครื่อง 10,300B
Smart Inverter I-series WIFI R32 ห้องขนาด20-30ตร.ม.
ราคา : เครื่อง 14,800B
Smart Inverter I-series WIFI R32 ห้องขนาด30-35ตร.ม.
ราคา : เครื่อง 20,300B