ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

แอร์บ้านถูก CASPER

Fixed speed E-series R32 ห้องขนาด 9-15 ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 7,500B
Fixed speed E-series R32 ห้องขนาด15-20ตร.ม.
ราคา : ราคาเครื่อง 8,500B
Fixed speed E-series R32 ห้องขนาด20-30ตร.ม.
ราคา : ราคาเครื่อง 13,500B
Fixed speed E-series R32 ห้องขนาด30-35ตร.ม.
ราคา : ราคาเครื่อง 18,000B
Smart Inverter I-series WIFI R32 ห้องขนาด 9-15 ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 9,800B
Smart Inverter I-series WIFI R32 ห้องขนาด 15-20 ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 10,800B
Smart Inverter I-series WIFI R32 ห้องขนาด20-30ตร.ม.
ราคา : ราคาเครื่อง 16,000B
Smart Inverter I-series WIFI R32 ห้องขนาด30-35ตร.ม.
ราคา : รอสินค้าเข้าB