ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

แอร์บ้านถูก CASPER

Fixed speed E-series R32 ห้องขนาด 9-15 ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 7,300B
Fixed speed E-series R32 ห้องขนาด15-20ตร.ม.
ราคา : ราคาเครื่อง 8,300B
Fixed speed E-series R32 ห้องขนาด20-30ตร.ม.
ราคา : ราคาเครื่อง 13,300B
Fixed speed E-series R32 ห้องขนาด30-35ตร.ม.
ราคา : ราคาเครื่อง 18,300B
Smart Inverter I-series WIFI R32 ห้องขนาด 9-15 ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 10,200B
Smart Inverter I-series WIFI R32 ห้องขนาด 15-20 ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 11,200B
Smart Inverter I-series WIFI R32 ห้องขนาด20-30ตร.ม.
ราคา : ราคาเครื่อง 16,400B
Smart Inverter I-series WIFI R32 ห้องขนาด30-35ตร.ม.
ราคา : ราคาเครื่อง 21,900B