ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

แอร์บ้านถูก MITSUBISHI HEAVYDUTY

ห้องขนาด 9-12 ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 11,500 B
ห้องขนาด12-16ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 13,000 B
ห้องขนาด 9-12 ตรม. มีสวิง 4 ทิศทาง (3D)
ราคา : ราคาเครื่อง 12,000B
ห้องขนาด12-16ตรม. มีสวิง 4 ทิศทาง (3D)
ราคา : ราคาเครื่อง 14,000 B
ห้องขนาด16-24ตรม. มีสวิง 4 ทิศทาง (3D)
ราคา : ราคาเครื่อง 23,300 B
ห้องขนาด24-32ตรม. มีสวิง 4 ทิศทาง (3D)
ราคา : ราคาเครื่อง 32,500 B
ห้องขนาด 9-12 ตรม. มีสวิง 4 ทิศทาง (3D)
ราคา : ราคาพร้อมติดตั้ง 18,900 B
ห้องขนาด12-16ตรม. มีสวิง 4 ทิศทาง (3D)
ราคา : ราคาพร้อมติดตั้ง 21,900 B
ห้องขนาด16-24ตรม. มีสวิง 4 ทิศทาง (3D)
ราคา : ราคาพร้อมติดตั้ง 31,500 B
ห้องขนาด24-32ตรม. มีสวิง 4 ทิศทาง (3D)
ราคา : ราคาพร้อมติดตั้ง 40,500 B