ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

แอร์บ้านถูก MITSUBISHI HEAVY DUTY

ห้องขนาด 9-15 ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 10,800 B
ห้องขนาด12-18ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 12,800 B
ห้องขนาด16-25ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 15,800B
ห้องขนาด16-28ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 19,900B
ห้องขนาด24-32ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 28,500 B
ห้องขนาด 9-16ตรม. มีฟอกอากาศ สวิง 4 ทิศทาง (3D)
ราคา : ราคาเครื่อง 11,800B
ห้องขนาด15-20ตรม. มีฟอกอากาศ สวิง 4 ทิศทาง (3D)
ราคา : ราคาเครื่อง 13,900 B
ห้องขนาด 20-30 ตรม. มีฟอกอากาศ สวิง 4 ทิศทาง (3D)
ราคา : ราคาเครื่อง 23,400B
ห้องขนาด 25-33 ตรม. มีฟอกอากาศ สวิง 4 ทิศทาง (3D)
ราคา : ราคาเครื่อง 32,200B
ห้องขนาด 9-15ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 12,200B
ห้องขนาด15-20 ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 15,200B
ห้องขนาด 20-25 ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 18,200B
ห้องขนาด25-32ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 31,200B
ห้องขนาด 25-30 ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 22,200B
ห้องขนาด 9-12 ตรม. มีฟอกอากาศ สวิง 4 ทิศทาง (3D)
ราคา : ราคาเครื่อง 14,500B
ห้องขนาด12-16ตรม. มีฟอกอากาศ สวิง 4 ทิศทาง (3D)
ราคา : ราคาเครื่อง 17,200B
ตรม. มีฟอกอากาศ สวิง 4 ทิศทาง (3D)
ราคา : ราคาเครื่อง 26,200B
ห้องขนาด24-32ตรม. มีฟอกอากาศ สวิง 4 ทิศทาง (3D)
ราคา : ราคาเครื่อง 36,400B