ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

แอร์บ้านถูก MITSUBISHI HEAVYDUTY

ห้องขนาด 9-15 ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 11,500 B
ห้องขนาด12-18ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 13,500 B
ห้องขนาด16-28ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 21,300B
ห้องขนาด24-32ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 29,500B
ห้องขนาด 9-12 ตรม. มีฟอกอากาศ สวิง 4 ทิศทาง (3D)
ราคา : ราคาเครื่อง 14,200 B
ห้องขนาด12-16ตรม. มีฟอกอากาศ สวิง 4 ทิศทาง (3D)
ราคา : ราคาเครื่อง 16,200B
ห้องขนาด16-24ตรม. มีฟอกอากาศ สวิง 4 ทิศทาง (3D)
ราคา : ราคาเครื่อง 25,900 B
ห้องขนาด24-32ตรม. มีฟอกอากาศ สวิง 4 ทิศทาง (3D)
ราคา : ราคาเครื่อง 34,900B
ห้องขนาด 9-12 ตรม. มีฟอกอากาศ สวิง 4 ทิศทาง (3D)
ราคา : ราคาเครื่อง 18,400B
ห้องขนาด12-16ตรม. มีฟอกอากาศ สวิง 4 ทิศทาง (3D)
ราคา : ราคาเครื่อง 21,400 B
ห้องขนาด16-24ตรม. มีฟอกอากาศ สวิง 4 ทิศทาง (3D)
ราคา : ราคาเครื่อง 29,500B
ห้องขนาด24-32ตรม. มีฟอกอากาศ สวิง 4 ทิศทาง (3D)
ราคา : ราคาเครื่อง 38,500B