ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

แอร์บ้าน MITSUI CHOFU ELECTRIC

ขนาดห้อง9-14 ตร.ม. รับประกันคอมเพรสเซอร์ถึง 5 ปี
ราคา : สินค้าหมดB
ขนาดห้อง15-20ตร.ม. รับประกันคอมเพรสเซอร์ถึง5 ปี
ราคา : ราคาเครื่อง 8,800B
ขนาดห้อง20-30ตร.ม. รับประกันคอมเพรสเซอร์ถึง 12 ปี
ราคา : ราคาเครื่อง 13,900B
ขนาดห้อง30-33ตร.ม. รับประกันคอมเพรสเซอร์ถึง 12 ปี
ราคา : ราคาเครื่อง 18,900B
ขนาดห้อง15-20ตร.ม. รับประกันคอมเพรสเซอร์ถึง 5 ปี
ราคา : ราคาเครื่อง 7,800 B
ขนาดห้อง20-30ตร.ม. รับประกันคอมเพรสเซอร์ถึง 5 ปี
ราคา : ราคาเครื่อง 12,900 B
ขนาดห้อง30-33ตร.ม. รับประกันคอมเพรสเซอร์ถึง 5 ปี
ราคา : ราคาเครื่อง 14,900 B

ราคา : B