ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

แอร์บ้าน MITSUI CHOFU ELECTRIC

ขนาดห้อง9-14 ตร.ม. รับประกันคอมเพรสเซอร์ถึง12ปี
ราคา : รอสินค้าเข้าB
ขนาดห้อง15-20ตร.ม. รับประกันคอมเพรสเซอร์ถึง12ปี
ราคา : ราคาเครื่อง 8,500B
ขนาดห้อง20-30ตร.ม. รับประกันคอมเพรสเซอร์ถึง12ปี
ราคา : ราคาเครื่อง 14,700B
ขนาดห้อง30-35ตร.ม. รับประกันคอมเพรสเซอร์ถึง12ปี
ราคา : ราคาเครื่อง 19,900B
ขนาดห้อง15-20ตร.ม. รับประกันคอมเพรสเซอร์ถึง5ปี(มอก.รุ่นอื่น1ปี)
ราคา : ราคาเครื่อง 7,500 B

ราคา : B

ราคา : B

ราคา : B