ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

แอร์บ้านถูก CENTRAL AIR

ขนาดห้อง 9-15 ตร.ม. เบอร์5 น้ำยา R 32
ราคา : ราคาเครื่อง 8,200 B
ขนาดห้อง16-20 ตร.ม. เบอร์5 น้ำยา R 32
ราคา : ราคาเครื่อง 9,200 B
ขนาดห้อง20-30 ตร.ม. เบอร์5 น้ำยา R 32
ราคา : ราคาเครื่อง 14,300 B
ขนาดห้อง25-35 ตร.ม. เบอร์5 น้ำยา R 32
ราคา : ราคาเครื่อง 19,800 B
ขนาดห้อง 9-15 ตร.ม.
ราคา : ราคาเครื่อง 11,000B
ขนาดห้อง15-20 ตร.ม.
ราคา : ราคาเครื่อง 12,000B
ขนาดห้อง20-30 ตร.ม.
ราคา : ราคาเครื่อง 17,000B
ขนาดห้อง25-35 ตร.ม.
ราคา : ราคาเครื่อง 23,000B

ราคา : B

ราคา : B

ราคา : B