ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

แอร์บ้านถูก CENTRAL AIR

ขนาดห้อง 9-15 ตร.ม. เบอร์5 น้ำยา R 32
ราคา : ราคาเครื่อง 8,300 B
ขนาดห้อง16-20 ตร.ม. เบอร์5 น้ำยา R 32
ราคา : ราคาเครื่อง 9,300 B
ขนาดห้อง20-30 ตร.ม. เบอร์5 น้ำยา R 32
ราคา : ราคาเครื่อง 14,500 B
ขนาดห้อง25-35 ตร.ม. เบอร์5 น้ำยา R 32
ราคา : ราคาเครื่อง 19,900 B
ขนาดห้อง 9-15 ตร.ม.
ราคา : เครื่อง 13,700 พร้อมติดตั้ง 16,200B
ขนาดห้อง15-20 ตร.ม.
ราคา : เครื่อง 14,700 พร้อมติดตั้ง 17,200B
ขนาดห้อง20-30 ตร.ม.
ราคา : เครื่อง 20,900 พร้อมติดตั้ง 23,900B
ขนาดห้อง25-35 ตร.ม.
ราคา : เครื่อง 28,000 พร้อมติดตั้ง 31,000B

ราคา : B

ราคา : B

ราคา : B