ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

แอร์บ้านถูก GREE

ขนาดห้อง 9-14ตร.ม. (2018) รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี
ราคา : เครื่อง8,300B
ห้องขนาด14-20ตรม. (2018) รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี
ราคา : เครื่อง 9,200B
ขนาดห้อง20-30 ตรม.(2018) รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี
ราคา : เครื่อง16,200B
ขนาดห้อง30-35 ตรม.(2018) รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี
ราคา : เครื่อง18,900B
ขนาดห้อง 9-14ตร.ม. รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี
ราคา : เครื่อง10,400B
ห้องขนาด14-20ตรม. รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี
ราคา : เครื่อง11,400B
ขนาดห้อง20-30 ตรม. รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี
ราคา : เครื่อง17,000B
ขนาดห้อง25-33 ตรม. รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี
ราคา : เครื่อง21,000B