ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

แอร์บ้านถูก MIDEA

ห้องขนาด9-15ตรม. รับประกันอะไหล่ 5 ปีคอม 7 ปี
ราคา : ึเครื่อง 7,900 พร้อมติดตั้ง 10,400B
ห้องขนาด15-20 ตรม. ประกันอะไหล่ 5 ปีคอม 7 ปี
ราคา : เครื่อง 8,900 พร้อมติดตั้ง 11,400B
ห้องขนาด20-30ตรม. ประกันอะไหล่ 5 ปีคอม 7 ปี
ราคา : เครื่อง 14,500 พร้อมติดตั้ง 17,500B
ห้องขนาด28-36ตรม. ประกันอะไหล่ 5 ปีคอม 7 ปี
ราคา : เครื่อง 17,500 พร้อมติดตั้ง 20,500B
ห้องขนาด16-20ตรม. รับประกันอะไหล่ 5 ปีคอม 7 ปี
ราคา : เครื่อง 12,400 พร้อมติดตั้ง 14,900B
ห้องขนาด9-15ตรม. รับประกันอะไหล่ 5 ปีคอม 7 ปี
ราคา : เครื่อง 11,400 พร้อมติดตั้ง 10,900B