ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

แอร์บ้านถูก TRANE

ติดผนังรุ่น PASSIO ขนาดห้อง 9-15 ตร.ม.
ราคา : เครื่อง 10,400 พร้อมติดตั้ง 12,900B
ติดผนังรุ่น PASSIO ขนาดห้อง 15-20 ตร.ม.
ราคา : เครื่อง 12,400 พร้อมติดตั้ง 14,900B
ติดผนังรุ่น PASSIO ขนาดห้อง 15-20 ตร.ม.
ราคา : เครื่อง 16,500 พร้อมติดตั้ง 19,500B
ติดผนังรุ่น PASSIO ขนาดห้อง 20-30 ตร.ม.
ราคา : เครื่อง 18,900 พร้อมติดตั้ง 21,900B
ติดผนังรุ่น PASSIO ขนาดห้อง 30-35 ตร.ม.
ราคา : เครื่อง 28,900 พร้อมติดตั้ง 31,900B

ราคา : B

ราคา : B

ราคา : B

ราคา : B

ราคา : B

ราคา : B
ติดผนังรุ่น PASSIO INVERTER ขนาดห้อง 9-15 ตร.ม.
ราคา : ราคาเครื่อง 10,800B
ติดผนังรุ่น PASSIO INVERTER ขนาดห้อง 15-20 ตร.ม.
ราคา : ราคาเครื่อง 12,500B
ติดผนังรุ่น PASSIO INVERTER ขนาดห้อง 20-30 ตร.ม.
ราคา : ราคาเครื่อง 19,900B
ติดผนังรุ่น PASSIO INVERTER ขนาดห้อง 30-35 ตร.ม.
ราคา : ราคาเครื่อง 25,900B