ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

แอร์บ้านถูก TRANE

ติดผนังรุ่น PASSIO ขนาดห้อง 9-15 ตร.ม.
ราคา : เครื่อง 10,400 พร้อมติดตั้ง 12,900B
ติดผนังรุ่น PASSIO ขนาดห้อง 15-20 ตร.ม.
ราคา : เครื่อง 12,400 พร้อมติดตั้ง 14,900B
ติดผนังรุ่น PASSIO ขนาดห้อง 15-20 ตร.ม.
ราคา : เครื่อง 16,500 พร้อมติดตั้ง 19,500B
ติดผนังรุ่น PASSIO ขนาดห้อง 20-30 ตร.ม.
ราคา : เครื่อง 18,900 พร้อมติดตั้ง 21,900B
ติดผนังรุ่น PASSIO ขนาดห้อง 30-35 ตร.ม.
ราคา : เครื่อง 28,900 พร้อมติดตั้ง 31,900B
รุ่น NEW TYLUS ตั้ง/แขวน
ราคา : 18,900 บาท B
รุ่น NEW TYLUS ตั้ง/แขวน
ราคา : 28,500 บาทB
รุ่น NEW TYLUS ตั้ง/แขวน
ราคา : 32,500 บาทB
รุ่น NEW TYLUS ตั้ง/แขวน
ราคา : 35,500 บาทB
รุ่น NEW TYLUS ตั้ง/แขวน
ราคา : 43,500 บาทB
รุ่น NEW TYLUS ตั้ง/แขวน
ราคา : 48,500 บาทB
ติดผนังรุ่น PASSIO INVERTER ขนาดห้อง 9-15 ตร.ม.
ราคา : เครื่อง 16,800 พร้อมติดตั้ง 19,300B
ติดผนังรุ่น PASSIO INVERTER ขนาดห้อง 15-20 ตร.ม.
ราคา : เครื่อง 19,500 พร้อมติดตั้ง 22,000B
ติดผนังรุ่น PASSIO INVERTER ขนาดห้อง 20-30 ตร.ม.
ราคา : เครื่อง 25,500 พร้อมติดตั้ง 28,500B
ติดผนังรุ่น PASSIO INVERTER ขนาดห้อง 30-35 ตร.ม.
ราคา : เครื่อง 38,500 พร้อมติดตั้ง 41,500B