ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

แอร์บ้านถูก CARRIER

สำหรับห้อง9-15ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 9,200B
สำหรับห้อง15-20ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 10,300B
สำหรับห้อง20-30ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 14,300B
สำหรับห้อง30-35ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 19,800B
สำหรับห้อง9-15ตรม.เบอร์5 INVERTER น้ำยา R32
ราคา : ราคาเครื่อง 11,200B
สำหรับห้อง15-20ตรม.เบอร์5 INVERTER น้ำยา R32
ราคา : ราคาเครื่อง 13,200B
สำหรับห้อง15-25ตรม.เบอร์5 INVERTER น้ำยา R32
ราคา : ราคาเครื่อง 15,200B
สำหรับห้อง20-30ตรม.เบอร์5 INVERTER น้ำยา R32
ราคา : ราคาเครื่อง 18,400B
สำหรับห้อง 20-33ตรม.เบอร์5 INVERTER น้ำยา R32
ราคา : ราคาเครื่อง 22,500B
สำหรับห้อง9-15ตรม.เบอร์5 INVERTER น้ำยา R32
ราคา : ราคาเครื่อง 9,500B
สำหรับห้อง15-20ตรม.เบอร์5 INVERTER น้ำยา R32
ราคา : ราคาเครื่อง 11,700B
สำหรับห้อง20-30ตรม.เบอร์5 INVERTER น้ำยา R32
ราคา : ราคาเครื่อง 16,900B