ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

แอร์บ้านถูก CARRIER

สำหรับห้อง9-15ตรม.
ราคา : เครื่อง 9,400 พร้อมติดตั้ง 11,900B
สำหรับห้อง15-20ตรม.
ราคา : เครื่อง 11,800 พร้อมติดตั้ง 14,300B
สำหรับห้อง20-30ตรม.
ราคา : เครื่อง 17,000 พร้อมติดตั้ง 20,000B
สำหรับห้อง30-35ตรม.
ราคา : เครื่อง 24,500 พร้อมติดตั้ง 27,500B
สำหรับห้อง9-15ตรม.เบอร์5 INVERTER น้ำยา R410A
ราคา : เครื่อง 11,900 พร้อมติดตั้ง 14,400B
สำหรับห้อง15-20ตรม.เบอร์5 INVERTER น้ำยา R410A
ราคา : เครื่อง 14,900 พร้อมติดตั้ง 17,400B
สำหรับห้อง15-25ตรม.เบอร์5 INVERTER น้ำยา R410A
ราคา : เครื่อง 17,500 พร้อมติดตั้ง 20,500B
สำหรับห้อง20-30ตรม.เบอร์5 INVERTER น้ำยา R410A
ราคา : เครื่อง 19,700 พร้อมติดตั้ง 22,700B
สำหรับห้อง30-35 ตรม.
ราคา : เครื่อง 20,900 พร้อมติดตั้ง 23,900B
สำหรับห้อง 20-30 ตรม.
ราคา : เครื่อง 15,900 พร้อมติดตั้ง 18,900B
สำหรับห้อง16-20 ตรม.
ราคา : เครื่อง 10,900 พร้อมติดตั้ง 13,400B
สำหรับห้อง9-15ตรม.
ราคา : เครื่อง 9,900 พร้อมติดตั้ง 12,400B