ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

แอร์บ้านถูก CARRIER

สำหรับห้อง9-15ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 9,200B
สำหรับห้อง15-20ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 10,200B
สำหรับห้อง20-30ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 14,500B
สำหรับห้อง30-35ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 19,800B
สำหรับห้อง9-15ตรม.เบอร์5 INVERTER น้ำยา R32
ราคา : ราคาเครื่อง 11,300B
สำหรับห้อง15-20ตรม.เบอร์5 INVERTER น้ำยา R32
ราคา : ราคาเครื่อง 13,300B
สำหรับห้อง15-25ตรม.เบอร์5 INVERTER น้ำยา R32
ราคา : ราคาเครื่อง 15,400B
สำหรับห้อง 20-32ตรม.เบอร์5 INVERTER น้ำยา R32
ราคา : ราคาเครื่อง 21,600 B
สำหรับห้อง20-30ตรม.เบอร์5 INVERTER น้ำยา R32
ราคา : ราคาเครื่อง 18,500B
สำหรับห้อง 20-33ตรม.เบอร์5 INVERTER น้ำยา R32
ราคา : ราคาเครื่อง 22,600B
สำหรับห้อง9-15ตรม.เบอร์5 INVERTER น้ำยา R32
ราคา : ราคาเครื่อง 9,900B
สำหรับห้อง15-20ตรม.เบอร์5 INVERTER น้ำยา R32
ราคา : ราคาเครื่อง 12,000B
สำหรับห้อง20-30ตรม.เบอร์5 INVERTER น้ำยา R32
ราคา : ราคาเครื่อง 17,200B
สำหรับห้อง 20-33ตรม.เบอร์5 INVERTER น้ำยา R32
ราคา : ราคาเครื่อง 25,800 B
สำหรับห้อง9-15ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 8,700 B
สำหรับห้อง15-20ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 9,700 B
สำหรับห้อง20-30ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 14,700 B
สำหรับห้อง30-35ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 20,500 B