ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

ค่าบริการล้างแอร์สำหรับลูกค้าซื้อเครื่องพร้อมติดตั้งของทางร้านอยู่ในระยะรับประกัน 1 ปี

อัตราค่าบริการล้างแอร์
ชนิดแอร์ ขนาด BTU ราคา ชนิดแอร์ ขนาด BTU ราคา
ติดผนัง (Wall Type) 9,000-13,000 400 ตั้ง/แขวน 9,000-13,000 500
ติดผนัง (Wall Type) 18,000-24,000 500 ตั้ง/แขวน 18,000-24,000 600
ติดผนัง (Wall Type) 30,000-36,000 600 ตั้ง/แขวน 30,000-36,000 700
ติดผนัง (ตั้ง/แขวน) 38,000-40,000 800 แอร์เปลือย 38,000-40,000 900

 

หมายเหตุ:

 

-  ราคานี้ไม่รวมเติมน้ำยา  เติมน้ำยา ปอนด์ละ  25 บาท(น้ำยา R22)  ปอนด์ละ  65 บาท(น้ำยา R410A)

 

-  ล้างปริมาณ 3 ชุดขึ้นไปลดเพิ่ม 50 บาท/ชุด(ในวันและเวลา สถานที่เดียวกัน)

 

-  กรณีซ่อมแอร์  เชื่อมรั่ว  เปลี่ยนอะไหล่  ต้องให้ช่างตรวจเช็คอาการเสียและแจ้งราคาให้ทราบก่อนทำการซ่อม

(กรณีทางร้านส่งช่างเข้าไปตรวจเช็คจะมีค่าใช้จ่าย  500 บาท  กรณีลูกค้าต้องการซ่อมแอร์จะรวมอยู่ในราคาแจ้ง

ซ่อมแล้วไม่ต้องจ่ายในส่วนนี้)

 

-  ถ้าเป็นแอร์ขนาดใหญ่  ให้สอบถามราคาได้ที่เบอร์  083-779-5118