ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

การบำรุงรักษาแอร์บ้านเบื้องต้นที่ลูกค้าทำได้เองง่ายๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การบำรุงรักษาแอร์บ้านเบื้องต้นที่ลูกค้าทำได้เองง่ายๆ

แฟนคอยล์
1. ดึงฟิลเตอร์ออก
2. ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดทำความสะอาดหรือหากสกปรกมากก็ให้ใช้น้ำสะอาดล้าง
3. หากล้างด้วยน้ำก็ควรนำฟิลเตอร์มาผึ่งลมให้แห้งก่อนใสกลับเข้าไป
4. ทำความสะอาดแผ่นฟอก  ให้ดึงแผ่นฟอกที่อยู่ช่องบนสุดขนาดเล็กออกมา  ล้างด้วยน้ำอุ่น 45 องศส
5. ผึ่งลมให้แห้งก่อนใส่กลับคืนตำแหน่งเดิม
การสังเกตปัญหาเบื้องต้นก่อนการเรียกช่าง 
1. เมื่อความเย็นของเครื่องไม่มีแต่มีความร้อนกว่าปกติ  ตรวจสอบอุณหภูมิที่กำหนดไว้และอาจปรับให้เหมาะสมหากอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป
2. ตรวจดูแผ่นกรองอากาศ(ฟิวส์เตอร์+แผ่นฟอก)กรองสิ่งสกปรกไว้มากเกินไปหรือไม่ อาจต้องทำความสะอาดซึ่งหลังจากทำความสะอาดแล้วจะทำให้อากาศหมุนเวียนได้ดีขึ้น  ระบายอากาศได้มากขึ้น
3. ตรวจดูว่าเครื่องปรับอากาศได้ตั้งค่าไว้ในโหมด coolหรือไม่ แล้วทำการเลือกตั้งค่าโหมดตามความเหมาะสม
4. ห้องมีคนมากเกินไปหรือไม่
5. ตรวจดูว่ามีอากาศร้อนจากจากด้านนอกสามารถผ่านเข้ามาในห้องทางรอยแยกหรือช่องว่างได้หรือไม่