ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

แอร์บ้าน MAVELL (Fix speed) MVF-25/MVC-25 (R32)

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาพร้อมติดตั้ง  20,000   บาท 

ผ้าการสั่งซื้อ  :  

§   แจ้งการสั่งซื้อได้ที่  LINE ID:   airkaitook 

§   ให้ชื่อ - ที่อยู่ติดตั้งและเบอร์โทรนัดวันติดตั้งตามวันและเวลาที่ลูกค้าสะดวกอยู่ดูหน้างาน

§   ระบุยี่ห้อรุ่นที่ต้องการสั่งซื้อทางร้านจะคอนเฟิร์มลูกค้าทันทีที่ได้รับข้อความในไลน์   

ผ้าการติดตั้ง :   ขึ้นอยู่กับหน้างานการติดตั้ง 

อุปกรณ์ติดตั้งที่ระบุขึ้นอยู่กับหน้างานการติดตั้งไม่สามารถใช้เก็บไว้หรือนำมาเป็นส่วนลดได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ   

§ ท่อน้ำยา   4   เมตร   ( ส่วนเกินเมตรละ 4 50   บาท    

§    เบรกเกอร์  20 แอมป์  ( สำหรับไฟ 220 v.)  1 ชุด

§    สายไฟ  10  เมตร  ( ส่วนเกินเมตรละ  50  บาท  จากแฟนคอยล์ไปยังคอนเดนซิ่ง  )

§    ขายางรองหรือขาแขวนคอมเพรสเซอร์ 1 ชุด(กรณีเปลี่ยนเป็นขากระเช้าเพิ่ม  350  บาท )        

§    ท่อน้ำทิ้ง  เมตร  ( ส่วนเกินเมตรละ  25  บาท  วัดจากหน้างานติดตั้งจริง )

§    รางครอบท่อน้ำยา  เมตร  (ส่วนเกินเมตรละ  300  บาท วัดจากหน้างานติดตั้งจริง )

เงื่อนไขการรับประกันหลังการขาย  :

1)    สินค้ารับประกันจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง 

§  รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี  อะไหล่ภายในเครื่อง 5 ปี(  มีใบรับประกันพร้อมรายละเอียด )

2)    ซื้อสินค้าใหม่พร้อมติดตั้ง  (  ไม่รวมบริการเซอร์ล้าง  ใช้บริการครั้งละ  450  บาทต่อชุด  )

§  รับประกันการติดตั้ง 1 ปี (  เฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑล )

§  รับประกันการติดตั้ง 3  เดือน (  ต่างจังหวัด  )

§   รับประกันหัวเรื่อง: การติดตั้ง   3   เดือน (   กรณีซ่อม , ย้าย , ล้าง , เปลี่ยนอะไหล่   ) 

หมายเหตุ: ราคาที่แจ้งเป็นราคาบัตรเครดิตชำระค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารคิดไว้  ( เพราะทางร้านไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่น ๆ ที่เข้ามาในราคาขาย) แจ้งการชำระเงินที่ระบุในการสั่งซื้อ