ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาคอยล์เย็น (เฉพาะแฟนคอยล์) :

 

แอร์ตั้งแขวน    ขนาด  12,000  BTU.  ราคา 4,200 บาท

แอร์ตั้ง/แขวน   ขนาด  16,000  BTU.  ราคา 4,700 บาท

แอร์ตั้ง/แขวน   ขนาด  18,000  BTU.  ราคา 4,700 บาท

แอร์ตั้ง/แขวน   ขนาด  20,000  BTU.  ราคา 5,000 บาท

แอร์ตั้ง/แขวน   ขนาด  25,000  BTU.  ราคา 5,300 บาท

แอร์ตั้ง/แขวน   ขนาด  28,000  BTU.  ราคา 6,400 บาท

แอร์ตั้ง/แขวน   ขนาด  30,000  BTU.  ราคา 7,400 บาท

แอร์ตั้ง/แขวน   ขนาด  35,000  BTU.  ราคา 7,900 บาท

แอร์ตั้ง/แขวน   ขนาด  38,000  BTU.  ราคา 8,500 บาท

แอร์ตั้ง/แขวน   ขนาด  44,000  BTU.  ราคา 9,500 บาท

แอร์ตั้ง/แขวน   ขนาด  56,000  BTU.  ราคา 10,900 บาท

แอร์ตั้ง/แขวน   ขนาด  60,000  BTU.  ราคา 12,500 บาท

หมายเหตุ :  ราคายังไม่รวมชุดรีโมท มีให้เลือก 2 แบบ

รีโมทแบบรูม ราคาชุดละ  550 บาท  และ  แบบรีโมทไร้สาย  ราคาชุดละ  950  บาท  

 

ค่าเปลี่ยนแฟนคอยล์ แบบตั้ง/แขวน :

         ขนาด  12,000  BTU.  ราคา 2,000 บาท

ขนาด  16,000-20,000  BTU.  ราคา 3,000 บาท

ขนาด  25,000-28,000  BTU.  ราคา 3,000 บาท

ขนาด  30,000-35,000  BTU.  ราคา 3,500 บาท

ขนาด  38,000-44,000  BTU.  ราคา 4,500 บาท

ขนาด  56,000-60,000  BTU.  ราคา 6,000 บาท

หมายเหตุ :

ราคานี้เป็นราคาค่าแรงในการเปลี่ยนแฟนคอยล์  ถอดแฟนคอยล์ตัวเก่าออกและติดตั้งตัวแฟนคอยล์ตัวใหม่เข้าไปเชื่อมต่อเข้าระบบการทำงานของเครื่อง(ถ้ากรณีให้ติดตั้งใหม่เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดต้องเพิ่มจากราคาเปลี่ยนที่แจ้งชุดละ  1,000  บาทสำหรับขนาด  12000-35000  บีทียู,ชุดละ  1,500  บาทสำหรับขนาด  38000-60000  บีทียูระยะเดินท่อน้ำยาไม่เกิน 4 เมตร)

เงื่อนไขการรับประกัน :

ประกันสินค้าและงานติดตั้ง 3 เดือน