ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการใช้แอร์บ้าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการใช้แอร์บ้าน

1. อย่าดึงปลั๊กไฟ ควรติดตั้งปลั๊กไฟหรือเบรกเกอร์พาวเวอร์ซัพพลายให้ห่างจากมือเด็ก
2. อย่าพ่วงสายพาวเวอร์ซัพพลายของเครื่องปรับอากาศกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
3. ถอดปลั๊กหรือปิดเบรกเกอร์พาวเวอร์ซัพพลายของเครื่องปรับอากาศทุกครั้งหากไม่เปิดใช้เป็นระยะเวลานาน ๆ 
4. ห้ามตัดต่อสายไฟพาวเวอร์ซัพพลาย เนื่องจากจะทำให้สายไฟเกิดความร้อนสูงจนเกิดเพลิงไหม้ได้
5. ห้ามใช้สเปรส์หรือน้ำยาเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงล้างทำความสะอาด ควรใช้น้ำสบู่อ่อนๆ ผสมน้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศแทน
6. อย่าเป่าลาเย็นใกล้เด็กเป็นเวลานานๆ เพราะจะทำให้ไม่สบาย
7. ไม่ควรวางอุปกรณ์ให้ความร้อนหรือติดตั้งตู้เย็น ,เครื่องต้มน้ำร้อนฒเครื่องอบไอน้ำใกล้กับเครื่องปรับอากาศซึ่งจะทำให้ระบบปรับอากาศมีปัญหา เช่นมีหยดน้ำที่เกิดจากความร้อน  หมอกควัน  เปลืองไฟ
8. ห้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศใกล้กับที่มีการรั่วไหลของวัตถุไวไฟ เช่น แก็สหุงต้ม ,น้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากจะทำให่เกิดความร้อนไปกระทบเกิดการลุกไมห้ของเปลวไฟได้ อันตรายมาก
9. ห้ามใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อจุดประสงค์อื่น ที่ต้องการความแม่นยำของอุณหภูมิ เช่น ห้องเก็บอาหาร เก็บยา หรืออื่นๆ  เพราะงานประเภทนี้ต้องการควบคุมความชื้น  
10. ห้ามเปิดใช้งานระบบ cool/dry เป็นระยะเวลานาน ๆ ในขณะที่ห้องมีความชื้นสูง(เกิน 80%RH)หรือมีการเปิดประตูและหน้าต่างทิ้งไว้เพราะจะทำให้เกิดหยดน้ำเกาะตัวที่ตัวเครื่องหรือบริเวณใกล้เคียงขึ้นได้
ข้อควรระวัง
1. ระบบไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลายจะต้องติดตั้งฟิวส์ เพื่อตัดต่อระบบไฟฟ้าได้โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดปัญหาไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย
2. อุปกรณ์ร่วมที่จะติดตั้งกับเครื่องปรับอากาศทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่สากลยอมรับและสถานที่ติดตั้งจะต้องเป็นไปดังนี้
- ห้ามติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องซักรีดหรือห้องก่อให้เกิดความร้อนสูง
- จะต้องติดตั้งชุดแฟนคอยล์ยูนิตของเครื่องปรับอากาศให้สูงจากพื้น2-3 เมตรโดยประมาณ
- จะต้องติดตั้งปลั๊กไฟหรือเบรกเกอร์ชุดพาวเวอร์ซัพพลายให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย
3. ควรปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเมื่อเปิดใช้เครื่องปรับอากาศและหากห้องของท่านไม่มีพัดลมระบายอากาศก็ควรจะเปิดประตูหรือหน้าต่างบ้าง เพื่อเป็นการเติมอากาศบริสุทธิ์เข้ามาในห้อง
4. ห้ามทำการเคลื่อนย้ายหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง เพราะจะทำให้ได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บควรให้ช่างมืออาชีพเชี่ยวาญดำเนินการเท่านั้น
คำแนะนำและข้อควรระวังในการใช้แอร์บ้าน
1. เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าควรปฏิบัติดังนี้
1.1 ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน
1.2 ปรับตั้งอุณหภูมิแอร์บ้านที่ 25 องศา
1.3 ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน
2. การบรรจุสารทำความเย็นชนิด R22เข้าเครื่องปรับอากาศ ต้องระวังไม่ให้รั่วไหลสู่บรรยากาศเนื่องจากส่งผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศโลก
3. ในกรณีที่มีการเชื่อมต่อท่อทองแดงควรทำการตรวจสอบสภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ชุดเชื่อมว่ามีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะทำการเชื่อมได้อย่างปลอดภัย  เช่น ตรวจสอบการรั่วซึมตามสายส่งแก็ส, วาล์วปรับแรงดัน, และหัวเชื่อมด้วยฟองสบู่  ห้ามเชื่อมต่อในขณะเดินเครื่องปรับอากาศ  หรือมีน้ำยาทำความเย็นในระบบ
4. ก่อนทำการต่อสายไฟหรือตรวจซ่อมระบบไฟฟ้ากับเครื่องปรับอากาศต้องสับสวิทช์เบรกเกอร์ลงทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้า
5. ต้องมั่นใจว่าขั้วต่อสายไฟที่ตำแหน่งต่าง ๆ มีการยึดแน่แข็งแรงไม่หลุดหลวม
6. ควรติดตั้งระบบสายดินเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟฟ้ามีการรั่วไหลและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน