ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

ราคาเครื่อง AMENA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รุ่น WF-Series (R32)

WF-09B ขนาด9500=8,500บาท
WF-13B ขนาด12500=9,500บาท
WF-18B ขนาด18100=14,700บาท
WF-24B ขนาด25000=20,200บาท

รุ่น WHV-Series DC.INVERTER (R32)
ฟอกอากาศ+สวิง 4 ทิศทาง
WHV-09B ขนาด9000=10,000บาท
WHV-13B ขนาด12000=11,000บาท
WHV-18B ขนาด18000=17,000บาท
WHV-24B ขนาด22000=20,800บาท

รุ่น WHV-Series DC.INVERTER (R32)
ฟอกอากาศ+สวิง 4 ทิศทาง( 3 ดาว )
WSV-09B ขนาด9500=13,300บาท
WSV-13B ขนาด12500=14,300บาท
WSV-18B ขนาด18000=20,400บาท
WSV-24B ขนาด25000=23,300บาท

รุ่น WL-Series (R32)
แบบติดผนังขนาดใหญ่ (เบอร์ 5)
WL-30B ขนาด30500=30,500บาท
WL-35B ขนาด36000=33,500บาท
WL-40B ขนาด40000=45,500บาท

แบบติดผนังขนาดใหญ่ (มอก.)
WL-30B ขนาด30000=27,800บาท
WL-36B ขนาด36200=31,500บาท
WL-36B ขนาด36800=32,900บาท
WL-44B ขนาด44000=41,900บาท
WL-48B ขนาด48000=43,500บาท
WL-60B ขนาด60000=49,800บาท