ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

ค่าบริการติดตั้ง แอร์ตั้ง/แขวน

 ค่าบริการติดตั้ง  แอร์แบบตั้งพื้นหรือแขวนใต้ฝ้า

แบบตั้งหรือแขวน (สินค้าใหม่  ไม่มีท่อน้ำยามากับเครื่อง)

กรณีมีถอดแอร์  ติดตั้งต่างพื้นที่ มีค่าถอดแอร์  500  บาท

ขนาด/ บีทียู

ค่าบริการ

12000

3,500

18000

4,000

24000

4,500

30000

5,000

36000

6,000

40000

7,000

42000

7,000

48000

8,500

60000

9,500

 

เงื่อนไขการติดตั้ง กรณีมีส่วนเกินจากเงื่อนไขการติดตั้งที่กำหนด  จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มตามส่วนที่เพิ่มหรือเกินนั้นคิดตามหน้างานติดตั้งจริง

1.    เดินท่อน้ำยา  4  เมตร  (แฟนคอยล์ถึงคอนเดนซิ่ง)  (ส่วนเกิน  ขนาด  12000 บีทียู =400  บาท), (ส่วนเกิน  ขนาด  15000-18000 บีทียู =450  บาท), (ส่วนเกิน  ขนาด  24000  บีทียู =500  บาท), (ส่วนเกิน  ขนาด  30000 บีทียู =550  บาท), (ส่วนเกิน  33000 บีทียู =600  บาท), (ส่วนเกิน  ขนาด  36000 บีทียู =650  บาท), (ส่วนเกิน  ขนาด  40000 - 42000 บีทียู = 700  บาท), (ส่วนเกิน  ขนาด  480000 บีทียู =750  บาท) ), (ส่วนเกิน  ขนาด  55000 - 60000 บีทียู =850  บาท)                                                             

2.    สายไฟ  10  เมตร  (แฟนคอยล์ถึงคอนเดนซิ่ง) ไม่รวมเดินสายเมนไฟ  (ส่วนเกิน  ขนาด  12000 – 24000 บีทียู  =50  บาท)(ส่วนเกิน  ขนาด  30000 – 48000 บีทียู  =80  บาท)(ส่วนเกิน  ขนาด  60000 บีทียู  =100  บาท)                                                                                                                                   

3.    เบรกเกอร์  สำหรับไฟ  220 v. หรือขนาด  20 แอมป์ชุดกรณีหน้างานเป็นไฟ  380 v.  ลูกค้าต้องมีสายเมนไฟณจุดติดตั้งคอนเดนซิ่ง (คอยล์ร้อน) และมีตู้เซอร์กิต+เบรกเกอร์สำหรับ380 v.  ไว้ให้กับช่างติดตั้งของที่ร้าน (ถ้าไม่มีและต้องการให้ทางช่างที่ร้านเดินสายไฟเมน380 v. + เบรกเกอร์  จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่ลูกค้าต้องมีตู้เซอร์กิตไฟ380 v. )                                                                                                                   

4.    ขายางรองตั้งพื้นคอนเดนซิ่ง  สำหรับขนาด  9000 – 60000  บีทียู  หรือขาแขวนคอนเดนซิ่งสำหรับขนาด  9000 –36000 บีทียู(ถ้ามากว่าแนะนำใช้ขายางรองตั้งพื้นหรือถ้าขนาดใหญ่จะแขวนต้องสั่งผลิตขาเหล็กเสริมเพราะค่อนข้างหนักอาจจะทำให้เกิดเสียงดังเวลาใบพัดหมุนทำงาน)                                           

5.    ท่อน้ำทิ้ง   4 เมตร  สำหรับขนาด  12000 – 24000  บีทียู (ท่อสีเทาหุน)  ,สำหรับขนาด  30000 – 60000  บีทียู (ท่อสีฟ้า  6 หุน) กรณีลูกค้าอยากเปลี่ยนเป็นสีขาวหรือเพิ่มขนาดมีค่าท่อน้ำทิ้งเพิ่มเมตรละ  20  บาท                                                                                                                                                                  

6.     รางครอบท่อน้ำยา  4 เมตรส่วนเกินเมตรละ  300  บาท (กรณีไม่ใช้ไม่สามารถนำมาเป็นส่วนลดหรือเก็บไว้ได้ขึ้นอยู่กับหน้างาน)

หมายเหตุ:  ติดตั้งตามเงื่อนไขการติดตั้งที่ระบุไว้

1.    ราคาเงินสดราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มถ้าเปิดใบกำกับภาษีต้องบวกเข้าไป7%

2.    รับประกันการติดตั้งในกทม.และปริมณฑล=  180  วันในต่างจังหวัด=  90 วัน