ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

ราคาเครื่อง TRANE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รุ่น JOYFUL (R32)
MCWE-09RB5ขนาด9000=9,700บาท
MCWE-12RB5ขนาด12200=11,400บาท
MCWE-18RB5ขนาด18400=15,800บาท
MCWE-24RB5ขนาด25000=21,500บาท

รุ่น JOYFUL INVERTER (R32)
MYWE-09RB5ขนาด9400=11,000บาท
MYWE-12RB5ขนาด12100=13,200บาท
MYWE-18RB5ขนาด18000=20,000บาท
MYWE-24RB5ขนาด24100=26,600บาท

รุ่น TRANDIO (R32)
MCWE-09TRB5ขนาด9000=10,000บาท
MCWE-12TB5ขนาด12200=11,700บาท