ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

ราคาเครื่อง CASPER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รุ่น SC Series – FIXED SPEED R32
ืNEW MODEL 2022
SC-09 FS32ITขนาด9370=7,900บาท
SC-12 FS32ITขนาด12535=8,900บาท
SC-18 FS32ITขนาด18660=14,300บาท
SC-24 FS32ITขนาด24566=รอสินค้าเข้า

รุ่น GC Series – INVERTER R32
NEW MODEL 2022
GC-09 IS32ITขนาด9370=8,900บาท
GC-12 IS32ITขนาด12535=9,900บาท
GC-18 IS32ITขนาด18660=14,900บาท
GC-24 IS32ITขนาด24566=รอสินค้าเข้า

รุ่น FIXED SPEED E-SERIER( R32)
ระบบธรรมดา น้ำยา R32 มีเบอร์ 5
FEC–18TL55 ขนาด 17742=12,900 บาท