ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

ราคาเครื่อง MAVELL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รุ่น FIXED SPEED pm 2.5( R32)
MVF/MVC09ขนาด9714=8,100บาท
MVF/MVC12ขนาด12981=9,400บาท
MWF/MVC18ขนาด18484=14,100บาท
MVF/MVC25ขนาด25558=19,200บาท

รุ่น INVERTER SMART COOL (R32)
MWF/A21INV09ขนาด9709=9,700บาท
MWF/A21INV12ขนาด13654=10,900บาท
MWF/A21INV15ขนาด16230=13,300บาท
MWF/A21INV18ขนาด19264=15,500บาท
MWF/A21INV25ขนาด24692=21,100บาท

รุ่น INVERTER SMART PLUS (R32)
ประหยัดไฟ เบอร์ 5 (1 ดาว)
MWF/INV09ขนาด9200=10,400บาท
MWF/INV12ขนาด12700=11,100บาท
MWF/INV18ขนาด18300=16,700บาท
MWF/INV25ขนาด25000=21,400บาท

รุ่น INVERTER SMART III (R32)
ประหยัดไฟ เบอร์ 5 (3 ดาว)
MWF-18S3A21INV=22,100บาท