ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

ราคาเครื่อง PANASONIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รุ่น PN - FIXED SPEED (R32)
PN-09WKT ขนาด9532=10,700 บาท
PN-12WKT ขนาด12365=11,900 บาท
PN-18WKT ขนาด18275=17,900 บาท
PN-24WKT ขนาด21788=22,600 บาท

รุ่น PU - INVERTER (R32)
PU-09XKT ขนาด8870=10,700 บาท
PU-12XKT ขนาด11900=12,600 บาท
PU-18XKT ขนาด17700=19,900 บาท
PU-24XKT ขนาด20800=27,400 บาท