ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

ราคาเครื่อง GREE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รุ่น PULAR F1 FIXED SPEED
ระบบธรรมดา น้ำยา R32 NEW2022
GWC-09AGCF1ขนาด9188=10,200บาท
GWC-12AGCF1ขนาด12036=11,200บาท
GWC-15AGDF1ขนาด15058=13,900บาท
GWC-18AGEF1ขนาด18102=16,900บาท
GWC-24AGEF1ขนาด24193=20,700บาท

รุ่น FAIRY1 FIXED SPEED
ระบบธรรมดา น้ำยา R32
GWC-09ACCขนาด 9407=11,600บาท
GWC-12ACCขนาด12037=13,000บาท
GWC-18ACCขนาด18743=19,900บาท
GWC-24ACCขนาด25452=23,200บาท

รุ่น PULAR I2 - INVERTER NEW 2022
ระบบ INVERTER น้ำยา R32 (ไม่มี WIFI)
GWC-09AGB2 ขนาด 9066=10,100บาท
GWC-12AGB2 ขนาด12052=11,100บาท
GWC-15AGD2 ขนาด15040=13,900บาท
GWC-18AGD2 ขนาด18098=16,900บาท
GWC-24AGE2 ขนาด24239=20,700บาท

รุ่น PULAR I1 - INVERTER
ระบบ INVERTER น้ำยา R32
มี WIFI ตั้งเปิด-ปิด สวิง 4 ทิศทาง
GWC-09AGB ขนาด 9165=11,900บาท
GWC-12AGC ขนาด12057=12,700บาท
GWC-15AGD ขนาด15167=15,200บาท
GWC-18AGD ขนาด18723=19,300บาท
GWC-24AGE ขนาด24242=23,200บาท