ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

ราคาเครื่อง CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รุ่น COPPER 7 - Serier (R32)
NEW MODEL 2022
42TSAA-010 ขนาด 9200=9,300บาท
42TSAA-013 ขนาด 12200=10,100บาท
42TSAA-018 ขนาด 18000=14,800บาท
42TSAA-025 ขนาด 25000=19,800บาท

รุ่น COPPER 10 - INVERTER (R32)
NEW MODEL 2022
38TVDA-010 ขนาด 9200=9,400 บาท
38TVDA-013 ขนาด12100=11,400บาท
38TVDA-016 ขนาด15000=14,200บาท
38TVDA-018 ขนาด17000=16,600บาท
38TVDA-024 ขนาด20400=20,200บาท
38TVDA-028 ขนาด25200=24,300บาท

รุ่น ION STRIKE HI-WALL INVERTER(R32)
38TVBA010 ขนาด 9200=12,500บาท
38TVBA013 ขนาด12200=14,500บาท
38TVBA016 ขนาด15300=16,400บาท
38TVBA018 ขนาด18000=19,200บาท
38TVBA024 ขนาด20400=23,300บาท

รุ่น X – INVERTER PLUS HI-ALL (R32)
NEW MODEL 2022
สี White/ Black/ Orange/ Ping/ Green
38TVAB-10I ขนาด9200=15,400บาท
38TVAB-13I ขนาด12200=17,400บาท
38TVAB-18I ขนาด18000=23,300บาท
38TVAB-24I ขนาด20400=27,300บาท
38TVAB-28I ขนาด25200=31,300บาท
38TVAB-30I ขนาด27200=36,200บาท
38TVAB-33I ขนาด30000=38,200บาท
38TVAB-36 ขนาด36000=40,000บาท

รุ่น COLOR SMART INVERTER(R32)
สั่งงานด้วยเสียง รีโมทเรืองแสง
หน้ากากสีหรือลาย ซื้อเพิ่มชุดละ 1,500 บาท
38TVCA010 ขนาด 9200=18,600บาท
38TVCA013 ขนาด12200=19,600บาท
38TVCA018 ขนาด18000=24,600บาท