ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

ราคาเครื่อง MITSUBISHI HEAVY DUTY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รุ่น STANDARD R32 (จำนวนจำกัด)
SRK-24CVV ขนาด22559=26,900บาท

รุ่น STANDARD R32
SRK-10CXV ขนาด9459=10,900บาท
SRK-13CXV ขนาด12275=12,800บาท
SRK-15CXV ขนาด14457=15,400บาท
SRK-18CXV ขนาด18447=19,600บาท
SRK-24CXV ขนาด25249=27,400บาท

รุ่น DELUXE
ราคาพิเศษ จำนวนจำกัด
( ฟอกอากาศ + สวิง 4 ทิศทาง) R32
SRK-13CVS ขนาด12039=12,500บาท

รุ่น FLIGHTING INVERTER R32
SRK-15YXP ขนาด16000=17,000บาท
SRK-18YXP ขนาด17100=20,000บาท

รุ่น FLIGHTING INVERTER R32
NEW MODEL 2022
SRK-10YY ขนาด8900=11,900บาท
SRK-13YY ขนาด12500=13,900บาท
SRK-15YY ขนาด16000=17,700บาท
SRK-18YY ขนาด17100=20,300บาท

รุ่น STANDARD INVERTER R32
SRK-10YW ขนาด8683=13,200บาท
SRK-13YW ขนาด11098=15,700บาท
SRK-15YW ขนาด15480=19,000บาท
SRK-18YW ขนาด17276=22,600บาท
SRK-24YW ขนาด23021=31,100บาท

รุ่น DELUXE INVERTER (2021)
สวิง 4 ทิศทาง + ฟอกอากาศ R32
SRK-10YXS ขนาด9793=14,200บาท
SRK-13YXS ขนาด12106=16,700บาท
SRK-15YXS ขนาด16069=21,700บาท
SRK-18YXS ขนาด18392=24,800บาท
SRK-24YXS ขนาด24056=34,000บาท

รุ่น DELUXE INVERTER (2020)
สวิง 4 ทิศทาง + ฟอกอากาศ R32
SRK-10YVS ขนาด8861=13,800บาท

รุ่น HI CAPACITY INVERTER (2021)
สวิง 8 ทิศทาง + ฟอกอากาศ R32
แอร์ขนาดใหญ่
SRK-30ZRS ขนาด26748=41,900บาท
SRK-36ZRS ขนาด32070=44,900บาท