ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

ราคาเครื่อง DAIKIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPER COOL SERIES
รุ่น SMASH II – FIXED SPEED
FTM-09PV2S ขนาด9200=11,100บาท
FTM-13PV2S ขนาด13000=13,500บาท
FTM-15PV2S ขนาด14400=16,800บาท
FTM-18PV2S ขนาด18090=20,800บาท
FTM-24PV2S ขนาด22530=35,500บาท
FTM-28PV2S ขนาด24500=37,800บาท

SUPER COOL SERIES NEW 2022
รุ่น Sabai Plus - Inverter R32
FTKQ-09WV2Sขนาด9200=10,800บาท
FTKQ-12WV2Sขนาด12300=13,300บาท
FTKQ-15WV2Sขนาด14330=16,600บาท
FTKQ-18WV2Sขนาด18100=20,600บาท
FTKQ-24WV2Sขนาด20500=31,600บาท

SMART SERIES NEW 2022
รุ่น Smile Lite - Inverter R32
FTKF-09WV2Sขนาด9200=14,000บาท
FTKF-12WV2Sขนาด12300=16,800บาท
FTKF-15WV2Sขนาด15000=20,800บาท
FTKF-18WV2Sขนาด18100=23,800บาท
FTKF-24WV2Sขนาด20500=35,500บาท

SMART SERIES NEW 2022
รุ่น Super Smile Inverter R32
FTKC-09WV2S9ขนาด8500=16,100บาท
FTKC-12WV2S9ขนาด11900=19,300บาท
FTKC-15WV2S9ขนาด14300=23,000บาท
FTKC-18WV2S9ขนาด17700=25,800บาท
FTKC-24WV2S9ขนาด20500=37,100บาท
FTKC-28WV2S9ขนาด24200=43,100บาท

STREAMER SERIES
รุ่น SUPER SMART - Inverter R32
FTKM-09WV2Sขนาด9200=19,500บาท
FTKM-12WV2Sขนาด12300=22,500บาท
FTKM-15WV2Sขนาด15000=26,200บาท
FTKM-18WV2Sขนาด18100=29,800บาท
FTKM-24WV2Sขนาด24200=43,900บาท

STREAMER SERIES
รุ่น Zetas - Inverter R32
FTKZ-09VV2Sขนาด8500=23,000บาท
FTKZ-12VV2Sขนาด11900=26,200บาท
FTKZ-15VV2Sขนาด14300=30,700บาท
FTKZ-18VV2Sขนาด17700=34,000บาท
FTKZ-24VV2Sขนาด24200=46,000บาท

รุ่น BIG WALL- Inverter R32
FAVF-30WV2Sขนาด30000=38,000บาท
FAVF-36WV2Sขนาด36200=43,000บาท