ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

ราคาเครื่อง MITSUBISHI ELECTRIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รุ่น Econo R32
MS-GN09VF ขนาด9212=12,300บาท
MS-GN13VF ขนาด12966=15,000บาท
MS-GN15VF ขนาด14330=19,000บาท
MS-GN18VF ขนาด18084=23,300บาท
MS-GN24VF ขนาด22519=37,300บาท

รุ่น HAPPY INVERTER R32
MSY-KT09VF ขนาด9212=12,300บาท
MSY-KT13VF ขนาด12283=15,300บาท
MSY-KT15VF ขนาด14330=19,000บาท
MSY-KT18VF ขนาด17742=23,500บาท
MSY-KT24VF ขนาด22519=36,300บาท

รุ่น STANDARD INVERTER R32
NEW MODEL 2022
MSY-JW09VF ขนาด9212=15,000บาท
MSY-JW13VF ขนาด12283=18,000บาท
MSY-JW15VF ขนาด15013=21,500บาท
MSY-JW18VF ขนาด17742=25,800บาท
MSY-JW24VF ขนาด22519=38,000บาท

รุ่น SUPER INVERTER R32
MSY-GT09VF ขนาด9554=16,300บาท
MSY-GT13VF ขนาด12624=19,500บาท
MSY-GT15VF ขนาด14330=23,300บาท
MSY-GT18VF ขนาด17742=26,500บาท
MSY-GT24VF ขนาด22519=41,800บาท
MSY-GR30VF ขนาด27978=53,000บาท

รุ่น JR -SERIES R32 BIG WALLTYPE
MSY-JR34VF ขนาด33096=50,000บาท

รุ่น ECO EYE INVERTER R32
MSY-XT09VF ขนาด9554=16,900บาท
MSY-XT13VF ขนาด12624=20,300บาท
MSY-XT18VF ขนาด17742=27,700บาท

รุ่น 3D MOVE EYE KIWAMI INVERTER R32
NEW MODEL 2022
MSY-AW09VF ขนาด9212=28,200บาท
MSY-AW13VF ขนาด12966=30,000บาท

MSY-AW18VF ขนาด17742=42,500บาท