ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

ค่าล่างแอร์เปลือย/ตู้ตั้ง/สี่ทิศทาง

 

ขนาดบีทียู

แบบแอร์เปลือย

แบบสี่ทิศทาง/ตู้ตั้งพื้น

เติมน้ำยา

เซอร์วิสล้าง

ถอดแอร์

เซอร์วิสล้าง

ถอดแอร์

R22ปอนด์ละ

R410A

9000-13000

700

500

700

500

20

เหมา1,500

18000-25000

700

500

700

500

20

เหมา2,500

30000-40000

1,000

500

1,000

1,000

20

เหมา4,500

42000-60000

1,500

1,200

1,500

1,000

20

เหมา6,500

60,000 ขึ้นไป

สอบถาม

สอบถาม

สอบถาม

สอบถาม

20

ถามราคา

หมายเหตุ : ค่าบริการเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลนอกเขตพื้นที่บริการแจ้งราคาตามระยะทาง