ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

ค่าล้างแอร์ติดผนัง/ตั้งแขวน

ขนาดบีทียู

แบบติดผนัง

แบบตั้ง/แขวน

เติมน้ำยา

เซอร์วิสล้าง

ถอดแอร์

เซอร์วิสล้าง

ถอดแอร์

R32     ปอนด์ละ

R410A

9000-13000

500

500

800

500

เหมา1,500

เหมา1,500

18000-25000

500

500

800

500

เหมา2,500

เหมา2,500

30000-40000

800

500

1,000

1,000

เหมา4,000

เหมา4,000

42000-60000

1,200

1,000

1,500

1,000

เหมา6,000

เหมา6,000

หมายเหตุ : ค่าบริการเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลนอกเขตพื้นที่บริการแจ้งราคาตามระยะทาง